menu
blakom1
blakom2
blakom3
blakom4
blakom5
blakom5
blakom5
  BLAKOM s.r.o. - zariadenia pre lesníctvo poľnohospodárstvo a komunálne služby
  BLAKOM s.r.o. - zariadenia pre lesníctvo poľnohospodárstvo a komunálne služby
 

Sme obchodná spoločnosť, ktorá bola zapísaná do obchodného registra dňa 01.12.2007. Našou hlavnou činnosťou je odborné zastúpenie zahraničných výrobcov pre hromadný dovoz, distribúciu a servis produktov zastúpených výrobcov pre lesné hospodárstvo, poľnohospodárstvo, stavebníctvo a komunálne služby.

Medzi hlavné obchodné produkty našej spoločnosti patria:

- stroje pre manipuláciu s drevom

- čelné nakladače a adaptéry k nim pre kolesové traktory

 

Naša spoločnosť je výhradným zástupcom firiem MANATECH CZ s.r.o. a PTR Strojní závod TŘEBOŇ s.r.o. pre Slovenskú republiku. Vlastníme Osvedčenie zástupcu výrobcu č. 0762, vydané rozhodnutím MDPT SR č. 2421/2010/ŠDU/z. 542 zo dňa 08.01.2010 a  Osvedčenie zástupcu výrobcu č. 0848 vydané rozhodnutím MDPT SR č. 8933/2011/ŠDU/z. 9667 zo dňa 21.02.2011 v súlade so Zákonom č. 725/2004 Z.z.

logo